Quiz

Casus II 5.7

Patiënt: Asymptomatische man van 57 jaar oud, blanco medische voorgeschiedenis, doorverwezen door de huisarts naar de cardioloog wegens trage pols. Er werd een ECG gemaakt.