Quiz

Casus II 6.1

Patiënt: Adolescent van 17 jaar, blanco medische voorgeschiedenis