Quiz

Casus II 6.12

Patiënt: Man van 87 jaar oud met ischemie en linker bundeltakblok werd opgenomen wegens herhaaldelijke syncopes. We zien een lange registratie van afleiding II (1 minuut). Tijdens deze registratie voelt de patiënt zich duizelig.