Quiz

Casus II 6.3

Patiënt : Man van 65 jaar oud zonder medische voorgeschiedenis. ECG werd gemaakt wegens palpitaties gedurende enkele dagen.