Quiz

Casus II 6.4

Patiënt : Man van 79 jaar oud, gekend met hypertensie waarvoor medicamenteuze behandeling. Polibezoek wegens sinds enkele dagen bestaande palpitaties.