Quiz

Casus II 6.5

Patiënt : Man van 78 jaar oud, behandeld met flecaïnide en bètablokkers vanwege paroxysmaal atriumfibrilleren. Bezoekt de poli vanwege palpitaties en moeheid sinds enkele dagen.