Quiz

Casus II 6.6

Patiënt : Man van 78 jaar oud, gekend met doorgemaakte longembolie en chronische pulmonale hypertensie, ligt opgenomen wegens palpitaties (frequentie rond de 130 slagen per minuut). Het ECG werd gemaakt tijdens sinus carotis massage.