Quiz

Casus II 1.1

Patiënt: Asymptomatische man van 63 jaar oud. Controle ECG.