Quiz

Casus II 2.3

Patiënt: Man van 64 jaar met gedilateerde cardiopathie ligt opgenomen wegens vermoeidheid en beperkte inspanningstolerantie.