Quiz

Casus II 2.4

Patiente: Bij een 45-jarige asymptomatische vrouw met blanco voorgeschiedenis werd een bradycardie opgemerkt tijdens auscultatie; er werd een 24-uurs Holter-ECG gemaakt.