Quiz

Casus II 3.3

Patiënte: Jonge vrouw van 24 jaar met medisch blanco voorgeschiedenis, geen risicofactoren, presenteerde zich wegens pijn op de borst bij geringe inspanning. ECG werd afgenomen tijdens matige inspanning.