Quiz

Casus II 3.6

Patiënt: Man van 64 jaar, gekend met pulmonale hypertensie (bij doorgemaakt longembolie).