Quiz

Casus II 3.8

Patiënt: Man van 83 jaar is reeds gekend met een mitraalklep insufficiëntie, hij staat op de wachtlijst voor chirurgische klepvervanging. Hij heeft thuis drie syncopes doorgemaakt in twee dagen met aangezichtsletsel en kaakfractuur.