Quiz

Casus II 4.10

Patiënt : Man van 79 jaar oud, geïmplanteerd met een tweekamer pacemaker (Medtronic) vanwege compleet AV-blok; drie dagen na ontslag presenteert hij zich op de spoed eisende hulp wegens palpitaties; tijdens ECG is pacemaker in DDD-modus