Quiz

Casus II 4.11

Patiënt : Dezelfde patiënt als in de vorige casus; het algoritme tegen pacemaker gemedieerde tachycardie wordt geactiveerd.