Quiz

Casus II 4.14

Patiënt : Man van 74 jaar oud met ernstige gedilateerde cardiomyopathie en totaal AV-blok werd geïmplanteerd met een biventriculaire defibrillator (Medtronic); rechter ventrikellead ligt septo-apicaal en de linker ventrikellead ligt lateraal; duidelijke verbetering van symptomen en ejectiefractie.