Quiz

Casus II 4.6

Patiënt : Man van 67 jaar, geïmplanteerd met een tweekamer pacemaker wegens totaal AV-blok ; ECG werd gemaakt tijdens polibezoek.