Quiz

Casus II 6.2

Patiënte : Vrouw van 54 jaar oud met mitraalklepinsufficiëntie, chronische nierinsufficiëntie en anemie, werd opgenomen wegens decompensatio cordis bij een febriele bronchitis.