Quiz

Casus II 7.1

Patiënt: Man van 21 jaar oud is professioneel brandweerman en wordt doorverwezen vanwege afwijkend ECG. Hij voelt tachycardieën die plotseling beginnen en plotseling eindigen.