Quiz

Casus II 7.10

Patiënt: Man van 79 jaar oud, medisch blanco voorgeschiedenis.  Patiënt heeft nooit palpitaties gevoeld en werd opgenomen wegens meerdere malen duizeligheid.