Quiz

Casus II 7.12

Patiënt: Jonge man van 17 jaar oud zonder medische voorgeschiedenis kreeg een hartstilstand tijdens een voetbalwedstrijd. Er werd een elektrische shock toegediend door een bijstaander met behulp van een automatische externe defibrillator (AED). Bij aankomst op Eerste Hart Hulp werd het bestaan van een accessoire bundel vastgesteld. Een elektrofysiologisch onderzoek werd uitgevoerd om de anterograde refractaire periodes te meten over de accessoire bundel.