Quiz

Casus II 7.14

Patiënt: Man van 28 jaar oud gekend met de ziekte van Ebstein met pre-excitatie. Op 11-jarige leeftijd heeft hij een eerste ablatieprocedure ondergaan van een rechts posterolaterale accessoire bundel die verantwoordelijk was voor palpitaties. Hij werd nu met spoed opgenomen wegens palpitaties met hemodynamische instabiliteit. Er werden twee ampullen amiodaron intraveneus toegediend waardoor de aritmie stopte en hij klinisch stabiliseerde.