Quiz

Casus II 7.15

Patiënt: Jonge man zonder medische voorgeschiedenis werd verwezen vanwege palpitaties.