Quiz

Casus II 7.3

Patiënten: De verschillende patiënten die hier gepresenteerd worden hebben een ECG laten maken vanwege palpitaties