Quiz

Casus II 7.5

Patiënt: Man van 45 jaar oud, zonder medische voorgeschiedenis, werd opgenomen wegens palpitaties die hij sinds één maand meerdere keren heeft gehad en die ongeveer dertig minuten aanhouden.