Quiz

Casus II 7.6

Patiënt: Man van 54 jaar met metabool syndroom en behandeld met betablokkers en flecaïnide presenteert zich met palpitaties