Quiz

Casus II 7.7

Patiënt: Man van 63 jaar oud met meerdere risicofactoren werd opgenomen wegens palpitaties. Het ECG werd gemaakt tijdens een tachycardie die hemodynamisch goed getolereerd werd.