Quiz

Casus II 7.8

Patiënt: Patiënt van 26 jaar oud werd opgenomen wegens palpitaties die abrupt beginnen en abrupt eindigen.  ECG werd gemaakt tijdens palpitaties.