Quiz

Casus II 7.9

Patiënt: Asymptomatische adolescent van 14 jaar bij wie een tachycardie ontdekt wordt tijdens een screenend lichamelijk onderzoek.