Quiz

Casus II 8.1

Patiënt: Jonge man van 34 jaar oud zonder medische voorgeschiedenis presenteerde zich met palpitaties. Het echocardiogram liet geen afwijkingen zien. Er werd een ECG gemaakt tijdens palpitaties.