Quiz

Casus II 8.10

Patiënt: Een man van 61 jaar met multipele risicofactoren (roken en hypercholesterolemie) lag op genomen op de coronary care unit vanwege acuut voorwandinfarct met stentplaatsing in de LAD, 12 uur na ontstaan van de klachten, met verminderde linkerkamer functie (30%). Tien dagen na deze episode werd hij opnieuw opgenomen vanwege een hartstilstand