Quiz

Casus II 8.11

Patiënte: vrouw van 57 jaar oud zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. Ze werd opgenomen in het kader van gedurende 15 dagen herhaaldelijke ernstige syncopes. Continue ECG registratie tijdens een syncope.