Quiz

Casus II 8.15

Patiënte: Vrouw van 73 jaar, gekend met ischemisch hartlijden, onder behandeling met erythromycine en antihistaminicum in het kader van een (community acquired) pneumonie met diarree, ligt opgenomen vanwege drie episodes met ernstige syncope.