Quiz

Casus II 8.3

Patiënt: Man van 45 jaar oud, gekend met een aritmogene rechter ventrikel dysplasie, onder behandeling met betablokkers, twee ablatieprocedures vanwege ventrikeltachycardieën en drager van een tweekamer defibrillator, heeft een recidief tachycardie.