Quiz

Casus II 8.9

Patiënt: Man van 62 jaar, gekend met ernstige gedilateerde cardiomyopathie, heeft een syncope doorgemaakt.